پاييز تصویر آمریکا اخبار سیاست خارجی

پاييز: تصویر آمریکا اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی مذاکرات گذشته نتیجه‌ای جز زیاد کردن تحریم‌ها نداشت/ باید جهت مردم هزینه شویم ، ظریف

محمد جواد ظریف ، روز سه‌شنبه در کنگره جامعه جراحان کشور اظهار کرد : این مردم اند که ما باید جهت آنها هزینه شویم؛ نه اینکه معیشت آنها، آسایش آنها، سلامت آنها هزی

مذاکرات گذشته نتیجه‌ای جز زیاد کردن تحریم‌ها نداشت/ باید جهت مردم هزینه شویم ، ظریف

ظریف : مذاکرات گذشته نتیجه ای جز زیاد کردن تحریم ها نداشت/باید جهت مردم هزینه شویم

عبارات مهم : سیاست

محمد جواد ظریف ، روز سه شنبه در کنگره جامعه جراحان کشور اظهار کرد : این مردم اند که ما باید جهت آنها هزینه شویم؛ نه اینکه معیشت آنها، آسایش آنها، سلامت آنها هزینه شعارها شود. این مردم مهمترین قسمت سیاست ما در داخل و خارج هستند

به گزارش ایسنا ، گزیده صحبت وزیر امور خارجه در کنگره هر سال جامعه جراحان کشور عزیزمان ایران به شرح زیر است :

مذاکرات گذشته نتیجه‌ای جز زیاد کردن تحریم‌ها نداشت/ باید جهت مردم هزینه شویم ، ظریف

*امروز در شرایطی هستیم که نمی توانیم با الگوهای قدیمی و تفکرات رسوب شده است از دوران گذشته، نسبت به حال و آینده خودمان و کشورمان تصمیم گیری کنیم. در این شرایط که ابزارها جهت حضور و اقتدار عوض کردن کرده، مبانی و روابط کنشگری در جامعه بین المللی دچار تحول و عوض کردن اساسی شده، در چنین شرایطی عنصر پابرجا و دائمی جهت اقتدار هرکشوری قبل و بیش از هر چیزی مردم آن کشور هستند.

*این مردم اند که ما باید جهت آنها هزینه شویم؛ نه اینکه معیشت آنها، آسایش آنها، سلامت آنها هزینه شعارها شود. این مردم مهمترین قسمت سیاست ما در داخل و خارج هستند. حقوق این مردم، سربلندی این مردم بایدسرلوحه کار همه خدمتگزاران باشد. نه فقط در وقت انتخابات. شعارهای مردم پسند نباید فقط در چند روز و چند هفته پیش از انتخابات مطرح شود. بلکه سیاست مردم محور، سیاست خدمت به مردم، سیاست برداشتن باری از روی دوش این مردم باید به عنوان مهمترین عامل اقتدارکشور مدنظر باشد. مردم محوری شعار نیست، سیاست است.

محمد جواد ظریف ، روز سه‌شنبه در کنگره جامعه جراحان کشور اظهار کرد : این مردم اند که ما باید جهت آنها هزینه شویم؛ نه اینکه معیشت آنها، آسایش آنها، سلامت آنها هزی

*ما در شرایطی مسئولیت را بدست گرفتیم که به تحریم های ظالمانه دچار بودیم. مذاکرات گذشته نتیجه ای جز زیاد کردن تحریمها نداشت. هرگاه که مذاکره ای شروع شد و تمام شد بهانه ای در اختیار بدخواهان این مردم قرار داده شد که تحریم جدیدی را بر این مردم تحمیل کنند.

* رفتن به صحنه مذاکره و رفتن به محیط مذاکره جهت اعلام مواضع یک کار است و رفتن به محیط مذاکره جهت رسیدن به نتیجه کار دیگری هست. جهت اعلام مواضع شما نیاز به شهامت ندارید و می توانید همواره ادعا کنید که ما نپذیرفتیم و نپذیرید آثار و عواقب نپذیرفتن ها را ، ولی آثار و عواقب مذاکرات بی فایده را مردم باید تحمل کنند. ولی جهت رسیدن به نتیجه نیازمند شهامت هستیم.

*آنچه که بیش از تحریم اقتصادی، بیش از فشارهایی که بر جامعه ما بخاطر نبودن دارو، نبودن امکانات، نبودن شرایط مالی و معیشتی مناسب در آن وقت تحمیل شد یک تصویر نامناسب ، غیرعادلانه و ظالمانه و دروغ از این مردم ساختند بود؛ تصویری که نه با فرهنگ ماسازگار هست، نه با پیشینه ما سازگار است ، نه با واکنش‌ها تاریخی ما سازگار است ، نه با خلق و خوی ایرانی ما سازگاری داشت ، نه با روشهایی که بعد از انقلاب ساخته بودیم سازگاری داشت بلکه تصویری بود برساخته ، غیرواقعی و نامناسب که زمینه ساز اقدام علیه کشور عزیزمان ایران شده است بود.

مذاکرات گذشته نتیجه‌ای جز زیاد کردن تحریم‌ها نداشت/ باید جهت مردم هزینه شویم ، ظریف

*باید بتوانیم مردم را به آینده امیدوار کنیم . امید مردم را نشکنیم . عزت مردم را نشکنیم . حیثیت این مردم را زیر پرسش نبریم.

*زمانی که دنیا کشور عزیزمان ایران را با عزت مورد خطاب قرار می دهد نیاییم در تبلیغات کوته نظرانه سیاسی خود جهت بعضی منافعی که چند روزی زیاد دوام نخواهد داشت عزت این مردم را زیر پرسش ببریم.

محمد جواد ظریف ، روز سه‌شنبه در کنگره جامعه جراحان کشور اظهار کرد : این مردم اند که ما باید جهت آنها هزینه شویم؛ نه اینکه معیشت آنها، آسایش آنها، سلامت آنها هزی

*من اطمینان دارم که به لطف خدا و با هوشیاری مردم مجددا همین مردم با حضور پرشور و پر شعور خود در هفته آینده، آینده بهتری را جهت همه ما خواهند ساخت.

واژه های کلیدی: سیاست | مذاکره | مذاکرات | تحریم ها | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs