پاييز تصویر آمریکا اخبار سیاست خارجی

پاييز: تصویر آمریکا اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار بین الملل ترامپ به درایت جامعه بین‌المللی پشت کرد / ژاپن

ژاپن با ابراز تاسف از تصمیم دونالد ترامپ مدیر جمهوری آمریکا مبنی بر خروج کشورش از پیمان تحولات اقلیمی پاریس اعلام کرد که او با این کار به درایت جامعه بین‌المللی

ترامپ به درایت جامعه بین‌المللی پشت کرد / ژاپن

ژاپن: ترامپ به درایت جامعه بین المللی پشت کرد

عبارات مهم : پاریس

ژاپن با ابراز تاسف از تصمیم دونالد ترامپ مدیر جمهوری آمریکا مبنی بر خروج کشورش از پیمان تحولات اقلیمی پاریس اعلام کرد که او با این کار به درایت جامعه بین المللی پشت کرد.

به گزارش ایرنا، به رغم چنین اقدامی از سوی آمریکا ژاپن ولی تاکید کرده است که در چارچوب مسایل مرتبط با تحولات اقلیمی با واشنگتن و دیگر کشورها همکاری نزدیکی خواهد داشت.

ترامپ به درایت جامعه بین‌المللی پشت کرد / ژاپن

فومیو کیشیدا وزیر امور خارجه ژاپن در مصاحبه ای تصمیم آمریکا را مایه تاسف دانست ولی یادآور شد که با واشنگتن همچنان جهت مقابله با این پدیده همکاری شود.

وی تاکید کرد: ما امیدواری های زیادی داشتیم که در چارچوب پیمان پاریس با یکدیگر همکاری داشته باشیم ولی خروج آمریکا از آن کارها را سخت کرد و این باعث تاسف است.

ژاپن با ابراز تاسف از تصمیم دونالد ترامپ مدیر جمهوری آمریکا مبنی بر خروج کشورش از پیمان تحولات اقلیمی پاریس اعلام کرد که او با این کار به درایت جامعه بین‌المللی

وزیر امور خارجه ژاپن همچنین تصریح کرد: کشورهای دیگر نباید سستی نشان دهند و توکیو به شدت جهت مهار پدیده تغییرات آب و هوایی با کشورهای عضو توافقنامه پاریس همکاری خواهد کرد.

یوشیهیدا سوگا سخنگوی ارشد دولت ژاپن نیز در سخنانی، توافق اقلیمی پاریس را یک پیمان بین المللی بسیار مهم توصیف کرد که بدون همکاری دیگر کشورها به درستی اجرا نخواهد شد.

وی افزود: در مساله تحولات اقلیمی کشورهای توسعه یافته نقش بسزایی دارند و باید به کشورهای دیگر نیز در این راستا کمک کرده و هدایت کارها را در اختیار داشته باشند.

او گفت که کشورهای دیگر بدون آمریکا هم به توافق پایبند خواهند بود ولی مورد نیاز است که واشنگتن به همه تعهداتش در ارتباط با تحولات اقلیمی پایبندی نشان دهد.

ترامپ به درایت جامعه بین‌المللی پشت کرد / ژاپن

تارنمای چاینا ارگ چین نیز در گزاشی اعلام کرد که علاوه بر ژاپن بسیاری از کشورهای دیگر دنیا هم اقدام آمریکا را تقبیح کرده و آن را بی توجهی و پشت کردن به درایت جامعه بشری و تعهدات بین المللی توصیف کرده اند.

واژه های کلیدی: پاریس | همکاری | آمریکا | کشورهای دیگر | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs