پاييز تصویر آمریکا اخبار سیاست خارجی

پاييز: تصویر آمریکا اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اجتماعی سلسله توییت‌های آذری جهرمی راجع به فیلتر شدن «ویز»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهار توییت نظر خود را راجع به فیلتر شدن برنامه رهیاب «ویز» اعلام کرد.

سلسله توییت‌های آذری جهرمی راجع به فیلتر شدن «ویز»

سلسله توییت های آذری جهرمی راجع به فیلتر شدن «ویز»

عبارات مهم : تاکسی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهار توییت نظر خود را راجع به فیلتر شدن برنامه رهیاب «ویز» اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی نوشت:

سلسله توییت‌های آذری جهرمی راجع به فیلتر شدن «ویز»

۱- حکم انسداد این برنامه یک سال پیش به وسیله یکی از قضات مشهد صادر شده است و علت آن هم سهامداران اسراییلی آن هستند. راه اندازی زیاد این برنامک باعث زیاد کردن این شرکت می شود و بر همین مبنا حکم قضایی صادر شده.

۲- این برنامک در کشور عزیزمان ایران دارای بیش از نیم میلیون کاربر بوده.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهار توییت نظر خود را راجع به فیلتر شدن برنامه رهیاب «ویز» اعلام کرد.

۳- علی رغم انسداد این برنامک در همان زمان، بازدیدکنندگان زیادی به خصوص رانندگان تاکسی های آنلاین با بهره گیری از فیلترشکن همچنان از این ابزار به علت توانایی های به روز بهره می برند.

۴- اخیرا سهام این شرکت به وسیله گوگل خریداری شده است و ظاهراً بخشی از سهام آن همچنان در اختیار شرکت اسراییلی است.

۵- مجموع رانندگان تاکسی های آنلاین به بیست هزار کاربر زیاد نمی رسد که در مقایسه با مجموع بازدیدکنندگان این برنامک سهم قابل توجهی ندارند.

سلسله توییت‌های آذری جهرمی راجع به فیلتر شدن «ویز»

۶- با توجه به اینکه در قانون نقش مستقیم حمایت از تولید داخل بر عهده دستگاه قضایی نیست، بعید به نظر می رسد این دستور قضایی جهت حمایت از اپ بومی باشد.

۷- نحوه اقدام شرکتهای تاکسی آنلاین جهت اعمال دستور قضایی جای بررسی دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهار توییت نظر خود را راجع به فیلتر شدن برنامه رهیاب «ویز» اعلام کرد.

۸- اگر بیندیشیم که رشد شرکتهای اسراییلی باعث رشد اقتصاد رژیمی خواهد شد که همواره علیه مردم کشور عزیزمان ایران عمل کرده، از تحریم ها گرفته تا کارها تروریستی، طبیعتا در استفاده از این ابزار ملاحظات بیشتری خواهیم کرد.

واژه های کلیدی: تاکسی | آنلاین | فیلتر شدن | دستگاه قضایی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs